سامانه جامع دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی-واحد کرج
سامانه آموزش نسخه 110
           
  نام کاربری :      
  رمز عبور :      
              
       
   
     
         
     
         
  7:25:24 يكشنبه 6 خرداد 1397
  IP:54.162.253.34 = S-1-5-17 == NT AUTHORITY\IUSR