آرم دانشگاه آزاد        
       دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج        
                 
     

ISLAMIC AZAD UNIVERSITY KARAJ BRANCH

       
               
               
       

       
       

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان ورودی جدید

       
                 
       

دانشجویان

زمانبندی

دانشجویان

       
       

سیستم ثبت نام و اطلاع رسانی واحد علوم و تحقیقات البرز

زمانبندی ثبت نام  با تاخیر

سیستم ثبت نام دانشجویان واحد کرج

       
                     
       

راهنما

اطلاعیه ها

       
       

صندوق رفاه دانشجویی

راهنمای ثبت‌نام و شهریه

اطلاعیه‌های آموزشی و مالی

       
           

 

       
       

 

زمانبندی

 

 

 

   
   

بازگشت به صفحه اصلی

 

 

زمانبندی حذف و اضافه