آرم دانشگاه آزاد      
       دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج      
               
     

ISLAMIC AZAD UNIVERSITY KARAJ BRANCH

     
             
             
             
     

دانشجویان

زمانبندی

     
     

ثبت نام دانشجویان ورودی جدید

سیستم ثبت نام دانشجویان

زمانبندی ثبت نام   و دستور العمل آموزشی

     
                 
     

راهنما

اطلاعیه ها

     
     

صندوق رفاه دانشجویی

راهنمای ثبت‌نام و شهریه

اطلاعیه‌های آموزشی و مالی

     
         

 

     
     

 

 

 

 

   
   

بازگشت به صفحه اصلی